Laakhaven


Slechts een stukje fijn getekende rug ligt boven water, evenals een deel van de nek, de kop en de puntige dolksnavel. Deze ijsduiker sluipt door de Haagse grachten als een kat door het hooiland.
  We bevinden ons vlak bij station Hollands Spoor. Al meer dan tien dagen jaagt de duiker langs Pletterijkade, Van Maanenkade, Bontekoekade en Goudriaankade. Een bijzonder fraai gedeelte van de stad, maritiem en industrieel. Hoe onwaarschijnlijk dan ook, hier past een ijsduiker in Den Haag.
  De vogel ontdoet de bodem systematisch van kreeften, gevlekte Amerikaanse rivierkreeften volgens kenners. Na menig duik komt hij boven met een donkerbruin schaaldier in de bek, die hij in de juiste positie manoeuvreert en dan in zijn geheel naar binnen werkt. Kennelijk kan dat alleen boven water. Na afloop consequent een slokje water om door te spoelen.
  In sommige uren vangt hij er wel tien, in de afgelopen tien dagen ving hij er vele honderden uit gracht en kanaal.
  Terwijl ik een viaduct opga duikt de duiker er juist onder, een grijze schim met lange poten, als peddels aan weerszijden van het lichaam, die met krachtige halen worden uitgeslagen.
  Na een duik komt hij tien tot vijftien meter verderop boven. Soms kun je voorspellen waar. Wanneer een clubje meerkoeten uiteenstuift verschijnt de ijsduiker precies in het midden, in dreighouding, de kop schuin omhoog en de vleugels naar achteren gestrekt. Nee, voor koeten voelt hij weinig sympathie.