Llobregat Zuid


Midden in de Llobregat Delta ligt het vliegveld van Barcelona. Je wordt er werkelijk stapelgek van het gebulder van vliegtuigen. Desondanks vallen me de fijne najaarsgeluidjes op van zwarte mees, bonte vliegenvanger en baardgrasmus. Ons brein is heel behendig in het filteren van prikkels.
  Afijn. Gisteren de noordelijke delta. Enkele kwakken, puperkoeten, witgatjes, een zwarte ruiter en een zilverplevier.
  Wat me vooral bijblijft is de diversiteit aan eenden in overgangskleed. Niet zo standaard. Altijd een uitdaging om de soorten te onderscheiden. Krakeend, wintertaling, smient, tafeleend en krooneend.
  Eenden, tja, op sommige momenten ben je nu eenmaal sneller tevreden dan op andere.
  Vandaag de zuidelijke delta. Die lijkt, met het oog op vogels, leuker. Om te beginnen een mooie plas met een prima schuilhut. Goed zicht op een groepje kwakken, adulten en juvenielen. Ook de purperkoeten laten zich hier bijzonder goed bekijken, buitenaardse vogels met lange poten en nog langere tenen. Daarmee klemmen ze rietstengels vast om op te kluiven.
  IJsvogeltjes schieten vlak langs de hut maar vergeten helaas te landen op de toch heel aantrekkelijke takken vlak voor de kijkgaten.
  Op het plasdrasse middendeel pleisteren steltlopers: vijf bontjes, een bedrijvige bosruiter, een eenzame grutto. Daarboven draaien alpengierzwaluwen krachtige rondjes.
  En ook hier kan ik genieten van eendjes, wintertalingen glanzend in eclipskleed.