Apart


Ik ben in Spanje voor een meerdaags congres over stormvogels, de groep met daarin albatrossen, pijlstormvogels en stormvogeltjes. Één van de meest intrigerende vragen die wordt opgeworpen betreft de toepassing van het soortbegrip. Wanneer verschilt de ene soort voldoende van de ander om als een aparte te beschouwen?
  Ja, dit klinkt bijzonder academisch, het wetenschappelijk domein van taxonomen. Maar stel nou dat een ondersoort met een kleine populatie tot heuse soort wordt opgewaardeerd. En dat het voortbestaan van deze kleine populatie wordt bedreigd. Dat rechtvaardigt wellicht beschermingsmaatregelen. Zo krijgt een academische beslissing direct beleidsmatige en politieke gevolgen. Alleen al daarom zou je soorten zoveel mogelijk willen opsplitsen, voor de bescherming van hun separate populaties.
  De Middellandse zee telt inmiddels vier endemische stormvogels die zijn afgesplitst van hun Atlantische familieleden. De duikende scopoli's pijlstormvogel achter onze boot is er daar eentje van. Vale en yelkouan pijlstormvogels zijn twee andere.
  Deze laatste twee zien we eveneens tijdens onze boottochten. Duidelijke vale met bierbuik en fletse tekening, als een te vaak gewassen knuffel. Duidelijke yelkouan met afgetrainde torso en contrastrijke tekening, pittig ogend.
  Maar we zien ook exemplaren in de categorie vlees noch vis, vale met wat yelkouan, of yelkouan met wat vale. Dus tja, soorten of toch ondersoorten?